RİSK DEĞERLENDİRME

İş Tehlike Analizleri (JHA)
İş yerlerinde çalışma şartlarından veya işin doğasından kaynaklanan çesitli
tehlikeler bulunmaktadır, bu tehlikelerin belirlenmesi için yapılan çalışmalardır.

Risk Analiz Tabloları (Fine Kinney)
Risklerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi için yapılacak çalışmalardır.

YASAL UYUM

Yasal Uyum Tablosu
Mevzuata uyunluğun ve hedeflerin takibinin takip edildiği tablolardır.

İLGİLİ TANIMLAMALAR

Tehlike Tanımları
Tehlikelerin hazırlanmış standart listesidir.

Risk Tanımları
Risklerin hazırlanmış standart listesidir.

Önlem Tanımları
Alınabilecek önlemlerin hazırlanmış standart listesidir.ACİL DURUM KRİZ YÖNETİMİ

Acil Durum Planları
Kuruluşların her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olma, olası zararı azaltma, acil durum
anında doğru müdahale etme ve süreçleri iyileştirme amacıyla düzenlenmiş bir modeldir.

Acil Durum Olay Kayıtları
Acil durumun gerçekleştiği anda ve sonrasında yapılan tüm çalışmalar bu bölüme
kaydedilecektir.

Acil Durum Tipleri
Acil durum sınıflandırma tanımları bu bölümden yapılmalıdır.

KAZA/OLAY KAYITLARI

İş Kazası - Ramak Kala Kayıtları
İş kazası ve ramak kala olay kayıtlarını detaylı sorgulayabilsiniz.

MSDS ve KKD

Malzeme Bilgi Güvenlik Formları
MSDS bilgileri listesidir.

KKD Zimmet Kayıtları
Personele dağıtılan Kişisel Koruyucu Donanım kayıtlarıdır.

Kişisel Koruyucu Donanımlar
Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD), işyerinde ve günlük kullanımda olası kazalarakarşı korunma sağlamak amacıyla kullanılan ürünlerdir.

İLGİLİ TANIMLAMALAR

Kaza Tipleri
Yüksekten düşme, ısıya maruz kalma gibi kaza tip tanımlarını buradan tanımlayın.

Yaralanma Tanımları
Batma, kesilme vs. yaralanma tanımlarını buradan tanımlayın.

Kaza Nedenleri
Ortam, eğitim eksikliği gibi standart nedenler tanımlayabilirsiniz.

Vücut Kısımları
El, ayak, göz, baş gibi vücut kısımlarının standart tanımlarıdır.

Taraf Tanımları
Ön, arka, sol, sağ, birinci, üst gibi tanımlayıcı
bilgilerdir.

Fiziksel Faktörler
Kullanma suları, atık sular, çöpler, iş yerinin havası, sıcaklığı, aydınlatılması, gürültü seviyesi; çevrenin iklimi vs.

Kimyasal Etkenler
İş yerlerindeki üretim sırasında ürün ve yan ürünler oluşurken üretimi gerçekleştirenlerin
sağlığı; solunum, deri ve sindirim yolu ile etkilenmektedir.

Biyolojik Etkenler
Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan parazitlerini iade eder.

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Fiziksel Faktör Ölçümleri
Fiziksel etkenlerden kaynaklanan maruziyetleri önlemek için yapılan ortam ölçümleridir.

Kimyasal Faktör Ölçümleri
Kimyasal etkenlerden kaynaklanan maruziyetleri önlemek için yapılan ortam ölçümleridir.

Biyolojik Faktör Ölçümleri
Biyolojik etkenlerden kaynaklanan maruziyetleri önlemek için yapılan ortam ölçümleridir.

MEDİKAL MUAYENE

Muayene Kayıtları
Muayene listeleme, arama ve MS Excel'e aktarma için hazırlanmış ekrandır.

Reçete Kayıtları
Muayene reçete bilgilerini bu bölümden girebilirsiniz.
Medical Test/Tahliler
Medikal muayenelerde test/tahlilleri buradan bulabilirsiniz.
Online Randevu Sistemi
Hekimin önceden tanımladığı çalışma takvimine göre, vatandaşlık numarası kullanılarak,
online rezervasyon bu bölümden yapılmaktadır.

Muayene Randevu Listesi
Online sistemden alınan muayene randevularını listeler.

İLGİLİ TANIMLAMALAR

Hastalık Tanımları
ICD-10 hastalık bilgi bankasıdır.

İlaç Tanımları
İlaç bilgileri kütüphanesidir.

Bulgu Tanımları
Bulgu/Symptom bilgilerini standartlaştırmak
için buradan tanımlama yapın.

Test/Tahlil Tanımları
Test/Tahlil bilgilerini tanımlayın.

Hekimler
Hekimleri buradan tanımlayın.

ATIK YÖNETİMİ

Atık Toplama Kayıtları
Proses sonucunda ortaya çıkan atıkların envanterini burada tutabilirsiniz.

Nakliye ve Bertaraf Kayıtları
Acil durumun gerçekleştiği anda ve sonrasında yapılan tüm çalışmalar
bu bölüme kaydedilecektir.

ÇEVRESEL ÖLÇÜMLER

Atık Su Ölçümleri
Proses sonucunda ortaya çıkan atıkların envanterini burada tutabilirsiniz.

Hava Ölçümleri
Gaz atıkların etkilerinin analiz değerleridir.

Katı Atık Ölçümleri
Katı atıkların periodik çevresel ölçüm kayıtlarıdır.

TANIMLAMALAR

Atık Tanımları
Atıkların tanımlandığı ve sınıflandırıldığı bölümdür.

Bertaraf Yöntemleri
Atıkların bertaraf yöntemlerinin tanımlandığı bölümdür.

Geridönüşüm Yöntemleri
Atıkların geridönüşüm yöntemlerinin tanımlandığı bölümdür.

BAKIM KAYITLARI

Ariza Bildirim ve Bakım İstekleri
Bakım isteklerinin yapıldığı bölümdür.

Bakım Servis İş Emirleri
Bakım servislerinin kaydedildiği bölümdür.

Yıllık Bakım Plan Tablosu
Planlanan bakımların GANTT tablosunda gösterildiği bölümdür.

İLGİLİ TANIMLAMALAR

Makine ve Ekipmanlar
Makine ve ekipmanlara ait tanımlamalar
ve bilgilerdir.

Bakım Planları
Önceden tanımlanmış bakım planlarıdır.


Ekipman Tipleri
Ekipman tip tanımlarıdır.

Bakım Operasyonları
Standart tanımlı bakım operasyon tanımları kullanabilmemiz için buraya tanımlamaları yapmalıyız.
Arıza Tanımları
Arıza tanımlarının yapıldığı ekrandır.