KURULUŞUN BAĞLAMI

Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler ve Politikalar
Misyon, ise bir kurumun temel var oluş nedenidir. Vizyon, kurumun ileride nerede olmak istediğini gösterir beyandır.
Kurumsal değerler; kurum davranışlarını belirleyen her türlü politika ve aksiyonun geliştirilmesi ve yürütülmesine rehberlik eden faktörleri ifade eder.

Paydaş Etki ve Önem Matrisi
Paydaşlar organizasyonun faaliyetlerinden olumlu ya da olumsuz, doğrudan ya da dolaylı etkilenecek kişi ve kurumlardır.

PEST+LE Analizi
Makro seviyede politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, çevresel ve yasal etkileri inceler.

STRATEJİK YÖNETİM

Stratejik Amaç ve Kurumsal Hedefler
Hangi ölçülebilir sonuçlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Kurumsal Karne (Balanced Scorecard)
Kaplan & Norton tarafından geliştirilen bir stratejik yönetim ve performans değerlendirme metodudur.
İş Modeli Kanvası
Alex Osterwalder tarafından geliştirilmiş kurumun iş yapma modelini tek bir sayfada anlatan basit bir çizelgedir.

SWOT ANALİZİ

SWOT(GZFT) Analizi
Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesine dayanan bir stratejik planlama tekniğidir.

FIRSAT ve RİSK ANALİZİ (Fine-Kinney Metodu)

Fırsat Analizleri
Fırsatlar detaylıca analiz edebileceğiniz stratejik planlama tekniğidir.

Risk Analizleri
Riskleri detaylıca analiz edebileceğiniz stratejik planlama tekniğidir.


YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI

Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri ve Dokümantasyonu.

İŞ SÜREÇLERİ

Süreç Tanımları
İşletmenizin süreçlerinin, girdi ve çıktılarını ve performans kriterlerini tanımlamalısınız.

Tüm Süreçler Diagramı
Tüm süreçleri ve etkileşimlerini bir sayfada gösterir.

ORGANİZASYON

Organizasyon Şeması
Organizasyon yapısı, sorumluluk, yetki ve iletişim bilgileri

İş/Görev Tanımları
İşin tanımı, gerektirdiği yetkinlikler ve çalışma koşulları bu bölümde tanımlanmalıdır.
Bölümler
İşyeri bölümlerini buradan tanımlayabilirsiniz.

DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Düzeltici Faaliyet Kayıtları
Düzeltici faaliyet kayıtlarını bu bölümden sorgulayabilir,
güncelleme yapabilirsiniz.

Düzeltici Faaliyet Kategorileri
DF konusuna göre sınıflandırma yapabileceğiniz kategoriler tanımlayabilirsiniz.

DF Tip Tanımları
Müşterinin açtığı, tedarikçiye açılan veya iç tedarikçiye gibi tipler tanımlayabilirsiniz.

8 DİSİPLİN İLE PROBLEM ÇÖZME

8D Müşteri Şikayet Araştırması
Ekip çalışması kullanan (Ford orijinli) etkili bir analiz ve problem çözme yöntemidir.

A3 Problem Çözme
Toyota çıkışlı bir analiz ve problem çözme yöntemidir.

GAP/Fark (Mevcut Durum) ANALİZİ

Mevcut Durum Analizi
Kurumun hedefleri ile mevcut durum arasındaki
farkları ortaya çıkaran stratejik bir plandır.

Kaizen Önerileri
Çalışanların bireysel süreç iyileştirme önerileri listesidir.


FMEA (Failure Mode & Effect Analysis) ANALİZİ

Hata Türleri ve Etkileri Analizi
Bir sistemin potansiyel hata türlerini analiz etmek için hataları olasılıklarına ve benzerliklerine göre sınıflandıran bir yönetim prosedürüdür.

ISHIKAWA SEBEP SONUÇ ANALİZİ

Balık Kılçığı Diyagramı
Kaoru Ishikawa tarafından geliştirilmiş, şekil itibarıyla balık kılçığını andıran sepep sonuç diyagramıdır.

TOPLANTI KAYITLARI

Toplantı Notları
Toplantıların detaylı kayıtlarına bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Toplantı Görev Sorgulama
Toplantı görevlerinini sorgulandığı bölümdür.

Toplantı Odası
Toplantı odalarının tanım ekranıdır.

Toplantı Tipleri
Toplantı tip tanımları bu bölümden yapılmalıdır.DENETİM KAYITLARI

Denetim Kayıtları
Yapılan denetimlerin kayıtlarına bu bölümden ulaşabiliriz.

Konu/Başlık Tanımları
Denetim konuları bu bölümden tanımlanır.

Denetim Detaylı Sorgulama
Denetimlerin detaylı listesine bu bölümden ulaşabiliriz.


YALIN ÜRETİM

5S (Seiri-Seiton-Seiso-Seiketsu-Shitsuke) Denetimleri
Çalışma ortamı düzeni (temizlik, tertip ve düzen) ile ilgili iyileştirme ve denetim tekniğidir.

5S Denetim Soruları
5S çalışma ortamı denetlemelerinde kullanılacak standart soruları tanımlayabilirsiniz.

KALİTE MUAYENE KAYITLARI

Muayene Kayıtları
Hammadde giriş ve ürün final kalite kontrol kayıtlarını tutabilirsiniz.

Muayene Muayeneleri Detaylı Sorgulama
Kontrol raporlarını detaylıca sorgulayabileceğiniz ekrandır.

Muayene Planları
Tedarikçi performasına göre değişen kalite kontrol muayene planlarını tanımlayabilirsiniz.

Örnekalma Tablosu
Parti büyüklüğüne göre alınması gereken örnek büyüklüğünü burada tanımlamalısınız.

KALİTE İADELERİ

Kalite İadeleri
Müşteriden veya kendi üretim prosesimizden kusurlu bulunarak iade edilen
hammadde ve ürünlerin takibini yapabilirsiniz.

PROSES KONTROL

Zaman Serileri
Proses kontrol amacıyla veya çeşitli trend analizleri yapmak için,
toplanan verilerin zamana göre izlendiği takip çizelgeleridir.

Detaylı Sorgulama
Toplanan verilerin detaylıca sorgulandığı ekrandır.

İLGİLİ TANIMLAMALAR

Ürün Tanımları
Üretilen Mal ve Hizmetleri tanımlanmalıdır.

Mühendislik Değişiklik Geçmişi
Ürünün mühendislik değişikliklerini takip
edebilirsiniz.

Değişiklik Madde Tanımı
Mühendislik değişiklik unsurlarını tanımlayınız.


Tedarikçi Tanımları
Tedarikçi listesi buradan tanımlanmalıdır.

Müşteri Tanımları
Müşteri listesi buradan tanımlanmalıdır.

Kusur Tanımları
Kusur Tanımlamaları.

Kontrol Karakteristikleri
Kontrol karakteristiklerini standart tanımlayabilirsiniz.