BT DONANIM VARLIKLARI

BT Varlıkları
Bilgisayar, sunucu, yazıcı gibi bilgi teknolojileri varlıklarının tanımladığımız bölümdür.

Varlık Konfigürasyon Tanımları
BT varlıklarına çeşitli özellikler tanımlayabilirsiniz.

Detaylı Varlık Sorgulama
BT varlıklarının sorgulanabildiği ve detaylı raporunun alınabildığı bölümdür.

BT YAZILIM ENVANTERİ

Yazılım Varlıkları
Yazılım envanteri ve lisans bilgilerini tanımlayabilirsiniz.

Detaylı Yazılım Envanteri Sorgulama
Detaylı yazılım ve lisans sorgulamasının yapabileceğiniz bölümdür.

BİLGİ VARLIKLARI ENVANTERİ

Benim Dokümanlarım
Kullanıcıya ait doküman listedir.

Ana Doküman Listesi
Tüm elektronik belgelerin tanımlandığı listedir.

Süreç Takip Kayıtları
İş süreçlerinin takibi ve onaylarını yapabilirsiniz.

İş Akış Tip Tanımları
Süreç takip formarında kullanmak için Süreç İş Akışı tanımlayabilirsiniz.

BT HESAPLARI

BT Hesapları
Çeşitli site üyelikleri, email hesapları veya sistem giriş hesapları gibi bilgileri burada tanımlayın.

Hesap Tipi
Hesap tiplerini tanımlayın.

DOMAIN VE SUNUCULAR

Domain Listesi
Domain kayıtları listeleme ve ekleme

Sunucu Tanımları
Sunucu (Server) Tanımları

KULLANICI BİLGİLERİ

Kullanıcılar
Domain kullancılarını listeleme ve ekleme

Kullanıcı Grupları
Dizin hizmetleri için yetkilendirme gruplarını burada tanımlayabilirsiniz.

YETKİLENDİRME

Paylaşım Yeri (UNC) Tanımları
Domain kullancılarını listeleme ve ekleme

Erişim Tablosu
Dizin hizmetleri için yetkilendirme detayını bu tabloda bulabilirsiniz.

SERVİS YÖNETİMİ

Destek İstekleri
BT destek isteği açmak için kullanılan ekrandır.

Destek Tipi
BT destek tiplerini tanımlayın.

SÖZLEŞMELER

Sözleşme Listesi
Her tür süreli anlaşma ve hizmet sözleşmelerini tüm detayları ile takip edebileceğiniz ekrandır.

Sözleşme Tip Tanımı
Sözleşme tip tanımlarının yapıldığı ekrandır.

PROJELER

Proje Listesi
Küçük çaplı iş takipleri için, çalışma planları hazırlayıp takibini yapabilirsiniz.

Proje Kategori Tanımları
Projeleri gruplamak için kategori tanımı ekleyebilirsiniz.

SARF MALZEMELERİ

Sarf Malzeme Kullanımı
BT saft malzeme kullanımını takip etmek için kullanabileceğiniz ekrandır.

Sarf Malzeme Tanımları
Sarf malzemelerini tanımlayın, örneği Canon PG-40 kartuş, CD/DVD media gibi. .

VERİTABANI

SQL Sorgular ve Raporlar
Script ile sistemden alabileceğiniz raporlardır.

SQL Prosedürler
T-SQL Script ile yapılan toplu işlemler listesidir.

SİSTEM UYARILARI

Tetiklenen Uyarı Mesaj Kuralları
Veritabanı tablolarından otomatik tetiklenen uyarı mesajlarının ayarlandığı bölümdür.

E-posta Kuyruğu
Sistemin gönderdiği otomatik e-postaların geçmişini sorgulayabilirsiniz.

E-posta Şablonları
E-postalara HTML formatında şablonlar tanımlayabilirsiniz.

Veri Aktarma

Data Import
Veritabanı tablolarına dış veri alma tanımlarının yapıldığı bölümdür.

Temel Başlangıç Veri Aktarımı
Bir Excel şablon dosyasından temel başlangıç verilerini içe aktarır.

TANIMLAMALAR

Varlık Tipi
Sunucu, PC, router, yazıcı, firewall gibi BT varlıklarının tiplerini tanımlayın.

Yazılım Uygulama ve Çözümleri
Office 2012 Standart, Windows 7, Photoshop gibi yazılım çözümleri listesi tanımlayın.

Yazılım Tipi
Ofis, muhasebe, grafik gibi yazılım tiplerini tanımlayın.