ORGANİZASYON

Üst Organizasyon Yapısı
Organizasyonda en tepe seviyeyi tanımlayarak, altına Bağlı Müdürlükler ve Daireler ekleyebilirsiniz. Örneğin;
"ABC A.Ş.> Teknik Hizmetler Müdürlüğü > Marmara Dairesi" veya "XYZ Holding > ABC A.Ş. > Marmara Bölgesi" gibi.

Bağlı Şubeler (Branch)
Organizasyon yapılanmasında 4. kırılım şubedir. Örneğin Bursa Fabrikası. Kullanıcı tanımları şubenin altına açılır ve
şube kullanıcıları aksi tanımlanmamış ise, yanlızca kendi şubesinin kayıtlarını görebilir.

Bölümler
İşyeri bölümlerini buradan tanımlayabilirsiniz.

İş İstasyonları
Özellikle üretim bölümleri içindeki iş lokasyonlarını ifade eder, örneğin Boyama Atölyesi.

YETKİLENDİRME

Sistem Kullanıcıları
Kullanıcı ve yetkilerini tanımlayacağınız bölümdür.

Şifremi Değiştir
Kullanıcı şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Kullanıcı Grupları
Kullanıcıların gruplandırıldığı bolümdür.

Rol Tanımları
Kullanıcı Rollerinin (Yetki Grupları) tanımlandığı bölümdür.

FORM NUMARA TANIMLARI

Form Kayıt Numaraları
Formlardaki otomatik artan kayıt numaralarının tanımlandığı bölümdür.

DAPHNE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TANIMLARI

Doküman Ağacı (Hiyerarşi) Tanımları
Dokümanlar önceden tanımlanan hiyerarşik bir yapıda tutulurlar. Bu hiyerarşik yapı yazılım kullanılmaya başlanmadan
firma ihtiyaçlarına göre tanımlanmalıdır. Doküman Ağacı; kuruluşun dokümanlarını, süreçler ve organizasyon yapısı gibi
çeşitli ihtiyaçlara göre kategorize etmesini sağlayan, hiyerarşik yapıdır.

Doküman Tip Tanımları
Döküman ağacındaki hiyerarşik yapıya ek olarak, dokümanları kategorize etmek için doküman tipleri tanımlayabilirsiniz.

Kullanıcı Grup Tanımları
Dağıtım ve onay listesi için kullanıcı gruplarının tanımlandığı bölümdür.

Yenileme Durumu
Dokümanlar periodik şekilde güncelleniyor ise bir yenileme süresi tanımlayabiliriz.
Örneğin; hergün, salı/perşembe, Her ayın 1'inde, 3 ayda bir, yılda bir gibi.

Geçerlilik Süresi
Geçerlik süresi bir dokümanın yürürlükte kalacağı süreyi gösterir.
Örneğin; 1 yıl, 3 yıl veya belirsiz gibi tanımlamalar yapabilirsiniz.

SÜREÇ TAKİP

İş Akış Tip Tanımları
Süreç takip formarında kullanmak için Süreç İş Akışı tanımlayabilirsiniz.


ÜRÜN VE PROSES TANIMLARI

Ürün Tanımları
Üretilen Mal ve Hizmetleri tanımlanmalıdır.

Ürün Kategori Tanımları
Ürünler için kategori tanımlaması yapılabilir.

Ürün Tip Tanımları
Ürünler için tip tanımlaması yapılabilir.

Ürün Durum Tanımları
Ürünler için statü tanımlaması yapılabilir.
Ölçü Birimleri
Ölçü birimleri için tanımlamalar bu bölümden yapılır.

Proses Tanımları
Üretim süreçleri listesidir.

Proses Tip Tanımları
Süreç Tip Tanımlarını buradan yapın.

TEDARİKÇİ VE MÜŞTERİ

Tedarikçi Tanımları
Tedarikçi listesi buradan tanımlanmalıdır.

Tedarikçi Kategori Tanımı
Tedarikçi kategori tanımı buradan tanımlanmalıdır.
Tedarikçi Tip Tanımı
Tedarikçi tip tanımı buradan tanımlanmalıdır.

Müşteri Tanımları
Müşteri listesi buradan tanımlanmalıdır.

Müşteri Kategori Tanımı
Müşteri kategori tanımı buradan tanımlanmalıdır.
Müşteri Tip Tanımı
Müşteri tip tanımı buradan tanımlanmalıdır.

ENTEGRASYON

Temel Veri Entegrasyonu
Basit SQL prosedurler ile master data entegrasyonu örneği veriliyor.

E-Posta Uyarı Sistemi
Tetiklenen uyarı maillerinin çalışma sistemi anlatılıyor.